Photoshop
Börja med att ställa in vitbalansen i Basic-fliken (Grundläggande). Temperature (Temperatur) ska vara på 8900 och Tint (Toning) på -30
Dra ned Exposure (Exponering) till ett värde runt -1. Dra upp Clarity (Klarhet) till +70 för att ge bilden rejält med stuns.
Nu till färgerna. Gå till fliken Split Toning (Delad toning). Under Highlights (Högdagrar) sätter du Hue (Nyans) till 74 och Saturation (Mättnad) till 50.
Gå över till Shadows (Skuggor). Putta Hue till 25 och Saturation till 40.
Slutligen drar du Balance-reglaget (Balans) till ungefär -25.
KLART !!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar