söndag 28 augusti 2011

Eskilstuna Veterandag

Första loket i landet från 1850.
Den här är en replik som har tagits fram.