lördag 24 december 2011

porträttfoto

Porträttfoto på min tjejs dotter som jag har lyckas med att fokusera på ögon.Min vän, på Julafton hemma hus oss.
Det är han som har lärt min fota och på den här bilden har jag lyckats fånga hanns inlevelse.

JUL !!!
Ordet jul är av germanskt ursprung, men ursprunget längre tillbaka är ovisst.
En populär föreställning är att det kommer från "hjul", men språkforskare anser det vara en myt.
Efter kristendomens införande använde germanerna samma ord för firandet av Jesu födelse som man använt på det hedniska firandet. På 1000-talet i England och 1100-talet i Tyskland började man dock kalla det kristna firandet för "Cristes Mæsse" (Kristi mässa) som blivit "Christmas", respektive "wîhe nah" (vigda natten) som blivit "Weihnachten". I de nordiska länderna behöll man ordet "jul".